O mně

Mgr. Martin Kolenička

     Narodil som sa 20. apríla 1968 v Brne. K HCA som sa dostal ako klient. Podnikal som od roku 1994 a robil som to najlepšie ako sa dalo. Fakt bol ten, že aj napriek školám som v určitom momente potreboval kouča , ktorý mi pomôže zvýšiť efektivitu v mojom riadení. Mal som otázky ako je možné, že niekto do riadenia dáva veľké úsilie a nemá až taký úspech ako niekto, kto až s nepochopiteľnou ľahkosťou dosahuje krásnych výsledkov.

     Po prvom seminári som nemohol uveriť ako jednoducho sa dá zefektívniť môj business. Bol som celkom úspešný, ale stálo ma to veľa energie. Mal som za sebou školy, ale o tom ako skutočne podnikať, vyberať ľudí, ako byť úspešný mi nikto nepovedal. Vyštudoval som fyziku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a potom Marketing a manažment malého a stredného podnikania na Ekonomickej fakulte. Po absolvovaní manažérskeho seminára mi to zmenilo pohľad na život a skutočne som ho celý zmenil. To čo ma presvedčilo, boli výsledky! Dal som do poriadku vzťahy v mojom okolí, odovzdal firmy a odišiel s dvomi oblekmi do Brna, kde som začal pomáhať firmám s aplikáciu manažérskych nástrojov.

     Prečo som začal? Lebo som pochopil, že riadenie ľudí je o poznaní človeka ako takého a nástrojoch, ktoré som nepoznal, tieto nástroje dávame ľudom vo firmách a tí sú potom efektívnejší. Žijú lepšie efektívnejšie a etickejšie životy. Požívaním toho čo zavádzame do firiem dávame klientom harmonickejší život. Človek stráca to čo nechce a to je neistota. To čo ma najviac na tejto práci napĺňa je dávať ľuďom vo firmách istotu, istotu v seba samého. Najlepšia istota je v seba samého. Istota, že akákoľvek situácia, ktorá Vám príde do života bude zvládnutá.

Kontaktujte mě

Chcete nám říct svůj názor? Kontaktujte nás

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Tel: +420 543 211 321

Tvrdého 8

Brno, 602 00

info@skolamanazmentu.cz

®